TERAPIAPALVELU HELI

Terapiapalvelu Heli

Heli Leppäkangas

toimintaterapeutti (amk)


  • toimintaterapeutti (amk)
  • ratkaisukeskeinen taideterapeutti (Alfa Partners)
  • ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
  • ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja
  • nuorisotoiminnanohjaaja
  • lähihoitaja/ mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö
  • Green Care-koulutus (25op/amk)
  • sosiaalipedagoginen hevostoiminta-koulutus (koulutus valmistumassa)- kielitaito: suomi, englanti / ruotsi (välttävät)

- yhteistyötahoja: KELA www.kela.fi , sairaanhoitopiirit, sosiaalitoimet,...

- Y-tunnus: 2524373-8

c) jppaananen

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea ja löytää keinoja selviytyä arjesta mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Arjessa selviytymistä saattaa haastaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, sairaudet, iän myötä tulevat muutokset tai vammat. Toimintaterapialla pyritään ylläpitämään ja mahdollisuuksien mukaan edistämään asiakasta löytämään sekä oppimaan keinoja, joilla huolehtia itsestään, tekemään työtä, opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa ja leikkimään sekä ylläpitämään vuorovaikutusta muiden kanssa.


Toimintaterapian toimintamuodot vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja mieltymysten mukaan mielekkään kuntoutuksen saavuttamiseksi. Toimintaterapiassa voidaan muokata tarvittaessa asiakkaan fyysistä ympäristöä tai käyttää apuvälineitä. Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla tai asiakkaan omassa ympäristössä, kuten kotona, koulussa tai päiväkodissa. Tarvittaessa toimintaterapia voidaan toteuttaa myös etäterapiana hyödyntäen teknologiaa siten, että kohtaaminen tapahtuu tietoturvallisen videoyhteyden avulla.

Eläinavusteisessa terapiassa (Animal-Assisted Therapy, AAT) hyödynnetään eläinten mahdollistamia toiminnallisia menetelmiä kuntoutusalan ammattilaisen toimesta. Eläinavusteinen toimintaterapia voi toteutua täysin tai osittain eläinavusteisesti toteutetuin terapiakerroin. Eläimen ottaminen osaksi terapiaa täytyy toteutua turvallisesti ja eettisesti eläimen, asiakkaan sekä terapeutin näkökulmasta.

Toimintaterapiaa saa antaa laillistettu kuntoutusalan ammattilainen, joka on Valviran laillistama ammattihenkilö ja hänellä on lupa toimintaterapeutti-nimikkeen käyttöön.

Kaikki kuvat c) jppaananen